Om Bluebox

Velkommen til studentenes storstue i Grimstad! Bluebox er drevet av studenter, for studenter. Her arrangeres konserter, standup, live podcaster, fester, sosiale samlinger, quizkvelder og mye mer.

Bluebox har et bredt tilbud gjennom semesteret.  arrangerer konserter, stand up, live podcaster, fester, sosiale samlinger, Bluebox Quiz og mye mer. Ofte i samarbeid med linjeforeninger, studentorganisasjoner og studentakiviteter.

Huset driftes av studentene som organiserer alle medlemmene komitéer med hver sine ansvarsområder. Her er det lav terskel for å engasjere seg og få venner på tvers av studieretningene i Grimstad.

Bluebox åpnet dørene i august 2010, og har i 10 år vært fast stoppested for de største norske artistene på turne. Følg med på programmet for dette semesteret, og ikke minst: Engasjer deg på huset!

Hvis ikke annet er oppgitt på arrangementet er det 18 års aldersgrense på Bluebox. Sjekk alltid i forkant hvilke aldersgrense som gjelder for det arrangementet du ønsker å gå på.

Vergeordning:

På enkelte arrangementer tilbyr vi vergeordning slik at du som er under 18 år også vil ha mulighet til å oppleve gode kulturopplevelser. Vergen må være fylt 23 år, være edru under hele sitt opphold på Bluebox og kan ikke være verge for flere enn 2 personer og den under 18 år kan ikke være yngre enn 14 år. Det er et begrenset antall som kan komme inn på vergeordningen, og det er ikke alle arrangementer som er en del av dette. 

Vergeskjema kan lastes ned  her.

Ta kontakt i forkant av arrangementet: kontakt@bluebox.no